Култура за безопасност на храните

Култура за безопасност на храните: какво е това и как да го измерим?

Запитване до водещи специалисти относно тяхното определение за безопасност на храните и как индустрията може да започне да измерва това, което става все по-важен термин.

Култура за безопасност на храните.

Това е любимата фраза на индустрията за храни и напитки в момента. Изглежда, че следва всяко събитие, всяка конференция, всяка среща. Но за индустрия, която се занимава толкова силно с черно-бели, измерими дефиниции, това не е съвсем подходящо.
За да се опитаме да разберем тази все по-важна фраза, разговаряхме с двама експерти по безопасност на храните, за да разберем какво означава културата на безопасност на храните за тях.
Задаване на определение
Създаването на вкусна храна и напитки може да е форма на изкуство, но гарантирането, че са безопасни за консумация, е цяла наука. А науката изисква дефиниции, изисква конкретни термини, а не абстрактни понятия.
„За мен културата на безопасност на храните означава да правиш правилното нещо, когато никой не гледа“, споделя специалистът. Да правиш правилното нещо в добрите и лошите дни. Всички имаме най-добри намерения, но „работният живот“ понякога се срива и има различни предизвикателства, пред които сме изправени.
„Това означава, че всички в бизнеса знаят важността на безопасността на храните. От началника до производствения етаж. Културата за безопасност на храните трябва да бъде притежание на всеки в бизнеса и тези ценности да се живеят всеки ден.“
Идеята, че културата на безопасност на храните е жива. Дишаща идея, живееща във всеки служител, е нещо, което се споделя от друг специалист.
„Безопасността на храните е повече от набор от програми и процеси. Имаме култура на непрекъснато усъвършенстване, при която оценяваме нашите процеси, за да гарантирам. Че нашите гости имат постоянно страхотни преживявания.“
В крайна сметка безопастността на храните е субективно измерима, като остава изцяло в ръцете на професионалисте занимаващи се с производството и.

Мазнини

За нови и интересни рецепти и новини, можете да посетите Facebook страницата ни.

Share this with friends